Trường mầm non Phú Thị - Ngôi nhà thứ hai của bé, Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tuyết Lan
Nguyễn Thị Tuyết Lan

Ngày sinh: 24/8/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đại Bản - Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0243.6782327

Điện thoại riêng: 0979133356

Email liên lạc: lanthuong7875@gmail.com

- Chỉ đạo quản lý chung các hoạt động trong toàn trường. - Trực tiếp điều hành các lĩnh vực: + Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện. + Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó, đề xuất các thành viên của Hội đồng trường. + Phân công quản lý, đánh giá xếp loại, tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do BGD quy định. + Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản nhà trường + Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường - Phụ trách chung về trang Website. Kiểm duyệt các bài trước khi cho đăng bài. Chỉ đạo bài đăng trên trang chủ mỗi tuần ít nhất 3 tin bài. + Phụ trách chung CSVC nhà trường. + Tham gia (Dự giờ) 2 hoạt động chăm sóc, giáo dục trên 1 tuần. + Thực hiện XHH giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng. - Chỉ đạo các hoạt động về công tác chuyên môn CSND&GD.

Phó hiệu trưởng

Trần Thị Phước
Trần Thị Phước

Ngày sinh: 8/10/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Thuỵ - Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng - Chủ tịch công đoàn

Điện thoại riêng: 0975364823

Email liên lạc: ducphuoc08@gmail.com

- Phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng: Hướng dẫn NV các loại hồ sơ, sổ sách, kí duyệt sổ chuyên môn hàng tuần, tháng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ. - Quản lý, kiểm tra hồ sơ nuôi dưỡng. + Tham gia 4 hoạt động CS-GD trên 1 tuần. - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, chỉ đạo theo dõi KSK, Phụ trách ANTT. Phương án đảm bảo an toàn cho trẻ trong trường học. - Phụ trách phòng chống thiên tai, lũ lụt, xd kế hoạch, có phương án phòng chống bão lũ… - Phụ trách quán triệt tốt việc sử dụng tiết kiệm điện, trong sử dụng điều hòa, đồ dùng điện trong nhà trường. - Phụ trách cơ sở vật chất bên CSND. CSVC cố định của nhà trường - Phụ trách và chịu trách nhiệm, quản lý, trực tại tổ nuôi. - Phụ trách tổ chức công đoàn và thăm hỏi ốm đau của đoàn viên công đoàn, các cuộc vận động quỹ do ngành, địa phương kêu gọi. - Phụ trách phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT của nhà trường. - Phụ trách nhận xét hàng tháng cho tổ bảo vệ, văn phòng trên phần mềm. - Thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng.
Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền

Ngày sinh: 5/10/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Mỹ - Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0973740957

Email liên lạc: nguyenthuhien1077@gmail.com

- Phụ trách công tác giáo dục tham gia sinh hoạt chuyên môn tại tổ giáo dục. Hướng dẫn GV các loại hồ sơ, sổ sách, kí duyệt sổ chuyên môn hàng tuần, tháng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của tổ. - Phụ trách phần mềm thi đua. Phần mềm đánh giá CB, GV, NV. - Phụ trách các phong trào, hội thi do ngành, địa phương phát động, phân công tổ chức các hội nghị lễ hội khi được giao. - Phụ trách cơ sở vật chất bên GD. - Phụ trách phần mềm PCGD-XMC. - Tham gia 4 HD CS-GD trong 1 tuần - Phụ trách nội dung chương trình chất lượng học của các lớp học năng khiếu. - Phụ trách các lớp tư thục: Hướng dẫn chuyên môn, giúp đỡ GV kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng sống, tham gia kiểm tra dự giờ giáo viên khi được phân công… - Đôn đốc GV, NV sử dụng tiết kiệm điện chiếu sáng, nguồn nước trong nhà trường. - Chỉ đạo GV việc thực hiện ATGT trường học, xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện của CB, GV, NV, chỉ đạo việc phối kết hợp với phụ huynh thực hiện các quy định về ATGT. - Phối hợp cùng phụ trách VHVN-TDTT. Các phong trào thi đua khi được giao. - Phụ trách nhận xét hàng tháng cho giáo viên trên phần mềm. - Thực hiện theo quyết định của Hiệu trưởng.
Trường Mầm non Phú Thị

Địa chỉ: Số 1 - Ngõ 151 Thôn Hàn Lạc, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243.678.2327